අප අමතන්න

Xiamen මැජික් ගල් ආනයන සහ අපනයන සමාගම,

ලිපිනය

Beijing Office: No. 26 Shangdi Xinxi Road, Haidian Qu, Beijing 100085
Xiamen Office: D3 Building 5th, Dong Pu Lu No.22,Siming Qu, Xiamen 361008

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

+86 10-56113156

+86 18911707508

පැය

වැඩ කරන පැය ගණන: 9 am-10pm

 

අප සමග එක්වීමට අවශ්යද?

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙතන ලියන්න අප එය යැවීමටඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න: