අප අමතන්න

Xiamen මැජික් ගල් ආනයන සහ අපනයන සමාගම,

ලිපිනය

Xiamen කාර්යාලය: D3 ගොඩනැගිල්ල 5, ඩොං Pu ලූ අංක 22, Siming Qu, Xiamen සිටි, ෆුජියාන්, චීනය, 361008

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

+86 10-56113156

+86 18959223598

පැය

වැඩ කරන පැය ගණන: 9 am-10pm

 

අප සමග එක්වීමට අවශ්යද?

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙතන ලියන්න අප එය යැවීමටඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න: