สิ่งที่เราเสนอ

เรื่องราวของเรา

เซียะเหมิหินนำเข้าและส่งออกเมจิก จำกัด เป็นที่มาจากธุรกิจของครอบครัวแกะสลักหินตั้งแต่ 2 0 1 3 ผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์แกะสลักหินธรรมชาติต่างๆเป็นเจ้าของสองโรงงานซึ่งตั้งอยู่ในเมืองฉวนโจว นอกจากนี้เมจิกสโตนยังให้ความร่วมมือกับอีกหกโรงงานในภาคเหนือของจีนเพื่อให้ช่วงกว้างของประติมากรรมหินสำหรับลูกค้า . . . . . . 

อ่านเพิ่มเติม

ของมาใหม่

การออกแบบร้อนขาย